kir - podpis elektroniczny

KIR – Podpis elektroniczny – Najczęściej zadawane pytania

Jesteś posiadaczem podpisu elektronicznego KIR Szafir? Chcesz poznać pełnię jego możliwości? Przeczytaj wpis: KIR – Podpis elektroniczy – Najczęściej zadawane pytania i dowiedz się, jak wykorzystać go w 100%.

Czego się dowiesz:

 • Jak zarejestrować certyfikat kwalifikowany KIR w płatniku
 • Jak zainstalować podpis elektroniczny KIR
 • KIR Szafir – Jak podpisać dokument (formaty podpisów XAdES i PAdES)
 • Jak odblokować podpis elektroniczny KIR
 • Odnowienie certyfikatu KIR – Jak to zrobić

Jak zarejestrować certyfikat kwalifikowany KIR w płatniku?

Nie wiesz, jak zarejestrować certyfikat kwalifikowany KIR w płatniku? 

Spokojnie, jest na to rozwiązanie. Sytuacja ta może się przytrafić każdemu, ponieważ złożoność systemów zabezpieczających jest na tyle zaawansowana, że niektóre procesy należy wykonać ręcznie. Instrukcja poniżej.

1. Upewnij się, że karta z ważnym podpisem kwalifikowanym znajduje się w czytniku, czytnik jest podpięty do komputera, a system operacyjny Windows to co najmniej wersja 7. 

2. Uruchom Program Płatnik. Po wpisaniu hasła dostępowego pojawia się okno do pobrania aktualizacji programu. Proszę pozwolić Płatnikowi zaktualizować dane, gdyż pobiera on wówczas ważne do poprawnego złożenia podpisu listy TSL i CRL.

3. Po poprawnym pobraniu list TSL i CRL wybierz zakładkę „Przekaz” i „Ustawienia przekazu elektronicznego”.

4. W zakładce „Ustawienia ogólne” zaznacz „Komunikacja automatyczna ZUS…” i „Zapisz”.

5. Przejdź do zakładki „Certyfikaty” i kliknij „Wybierz”.

6. Pojawi się okno z certyfikatami zarejestrowanymi w systemie Windows. Zaznacz certyfikat kwalifikowany i kliknij „OK”.

7. W przypadku gdy certyfikat nie pokaże się automatycznie, kliknij przycisk „Znajdź”. Pojawia się ramka z dwoma polami do wypełnienia: Podmiot i Wystawca.

Podmiot to najczęściej imię i nazwisko właściciela karty, (oznaczone na zdjęciu cyfrą 1) Wystawca to: „COPE Szafir” (cyfra 2). Po kliknięciu „OK”, powinien wyświetlić się certyfikat kwalifikowany.

8. Prawidłowo wskazany certyfikat kwalifikowany wyświetla się w taki sposób:

9. Poniżej znajdują się dane certyfikatu do szyfrowania przesyłek wysyłanych do ZUS. Jeśli nazwa certyfikatu ZUS nie podstawi się automatycznie kliknij „Pobierz”.

10. Pobranie certyfikatu ZUS zostanie potwierdzone komunikatem:

11. Poniżej przedstawiono prawidłowy wygląd zakładki „Certyfikaty”. Nazwa certyfikatu do szyfrowania przesyłek to PE-2-ZUS-EWD. Kliknij „Zapisz” i „OK”. Po kliknięciu „OK”, okno „Ustawienia przekazu elektronicznego” zostanie zamknięte. Nazwa certyfikatu ZUS pojawi się od razu lub po ponownym otwarciu „Przekaz”-> ”Ustawienia przekazu elektronicznego”-> Certyfikaty.

12. W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji certyfikatów wejdź w menu „Przekaz”/”Uruchom weryfikację wstępną”. Prawidłowy stan certyfikatów zostanie potwierdzony komunikatem: „Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS”

Najczęstsze komunikaty błędów w Płatniku i rozwiązania

„Wystąpił błąd podczas składania podpisu. Wystąpił błąd wewnętrzny”.

Sprawdź, czy karta z podpisem elektronicznym została aktywowana w Menedżerze Komponentu Technicznego. Zweryfikuj także długość używanego PIN-u. Prawidłowy PIN składa się z 6-8 znaków. 

„Zestaw kluczy nie istnieje”

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowana jest aplikacja CryptoCard Suite. Sprawdź poprawność podłączenia karty z czytnikiem do komputera. Zaleca się wyjęcie i ponowne włożenie karty do czytnika, a także aktualizację sterowników do czytnika. 

„Określono nieprawidłowy algorytm”

Sprawdź, czy zainstalowane oprogramowanie CryptoCard Suite jest w najwyższej dostępnej wersji. Jeśli nie, odinstaluj CrytpoCard Suite i zainstaluj aplikację na nowo, pobierając ją z witryny. Przy tym błędzie zweryfikuj także długość PIN-u. Jeśli PIN jest krótszy niż 6 znaków, będzie konieczność zmiany PIN-u do podpisu elektronicznego.

Jak zainstalować podpis elektroniczny KIR?

 • Do zainstalowania zestawu konieczny jest dostęp do komputera z uprawnieniami “Administratora”. Pełny pakiet instalacyjny dołączany jest do zestawu w formie CD lub  możesz go pobrać stąd: https://www.elektronicznypodpis.pl/pakietSzafir 
 • Po uruchomieniu oprogramowania lub włożeniu CD z oprogramowaniem w napędzie automatycznie uruchomi się “Kreator instalacji”. Jeśli kreator się nie uruchamia (przy instalacji z CD) uruchom program “setup.exe” znajdujący się w katalogu głównym płyty CD.
 • Po uruchomieniu kreatora postępuj zgodnie z jego podpowiedziami. 
 • Po instalacji pojawi się okno z opcją: “Aktywuj kartę Graphite”, której zaznaczenie spowoduje automatyczne uruchomienie aplikacji Szafir Aktywator CryptoCard Graphite do aktywacji karty. 
 • By aktywować i zarejestrować kartę umieścić ją w czytniku i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Sposób umieszczenia karty w czytniku przedstawia poniższa grafika:
jak zainstalować podpis elektroniczny KIR
 • Aby aktywować kartę: włóż kartę do czytnika, uruchom aplikację Szafir Aktywator CryptoCard Graphite, w polu “PUK” wprowadź wartość kodu PUK wydrukowanego na bezpiecznej kopercie dołączonej do karty.
 • Przed użyciem kodu PUK należy sprawdzić, czy numer karty podany na kopercie z kodami PIN i PUK jest taki sam jak numer nadrukowany na karcie. 
 • Następnie w polu “PIN” podaj PIN wydrukowany na kopercie, a w polu “Nowy PIN” podaj wybrany “Nowy kod PIN” i go potwierdź.
 • Kolejno naciśnij przycisk “Aktywuj” i następnie “Zarejestruj certyfikat”.

KIR Szafir – Jak podpisać dokument?

Aplikacja Szafir 2.0.0. umożliwia składanie podpisu w wybranym formacie pod dokumentem. Poniżej instrukcja dla formatów podpisów XAdES i PAdES.

Podpis XAdES

 1. By złożyć podpis, otwórz aplikację Szafir, wybierz przycisk “Podpisz”. Taki podpis składa się rozłącznie, a zatem po podpisaniu potrzebne będą do weryfikacji dwa pliki: oryginalny oraz ten wygenerowany w aplikacji.
KIR Szafir - Jak podpisać dokument?

2. Następnie wybierz plik, który chcesz podpisać. Na tym etapie można wybrać certyfikat do podpisania dokumentu, wówczas używamy opcji “Zmień”, a zmianę zatwierdzamy przyciskiem “Wybierz”.

KIR Szafir - Jak podpisać dokument?

3. Gdy w oknie podglądu pojawi się podpisywany dokument i u dołu wybrany certyfikat, wystarczy kliknąć opcję “Podpisz”.

4. Następnie pojawi się okno do wprowadzenia PINU do klucza. Po jego wprowadzeniu dokument zostanie podpisany, co aplikacja Szafir potwierdzi komunikatem “Podpis został złożony i zapisany do pliku”.

5. W celu pobrania potwierdzenia podpisania dokumentu kliknij przycisk “Dalej”, a następnie “Wydrukuj potwierdzenie”.

kir - podpis elektroniczny
KIR Szafir - Jak podpisać dokument?

Podpis PAdES

By złożyć podpis PAdES, należy:

 1. Kliknąć w “Konfiguracja” w głównym ekranie aplikacji.
kir - podpis elektroniczny

2. Dodać konfigurację.

kir - podpis elektroniczny

3. Nadać jej nazwę (punkt 1), odznaczyć checkbox “Używaj domyślnej konfiguracji (punkt 2), wybrać opcję formatu “PAdES” (punkt 3). Jeśli chcesz by na dokumencie był dodany symbol graficzny kliknij checkbox “Dodaj graficzny symbol podpisu” (punkt 4) i zapisz konfigurację przyciskiem “Zapisz”.

kir - podpis elektroniczny

4. Wybrana konfiguracja pojawi się w kolejnym oknie. Od teraz po kliknięciu w Szafirze przycisku “Podpisz” będziesz mógł wybrać dowolną konfigurację podpisu.

kir - podpis elektroniczny

5. Następnie pojawi się przycisk “Podpisz” i po wpisaniu kodu PIN dokument zostanie podpisany.

Jak odblokować podpis elektroniczny KIR?

Aby odblokować i nadać nowy PIN QSCD na karcie Graphite należy:

 1. Włożyć kartę do czytnika kart i podłączyć do komputera.
 2. Uruchomić aplikację Menadżer CryptoCard Graphite.
 3. Wskazać czytnik z kartą Graphtie (nazwa CryptoCard Graphite), zaznaczyć certyfikat kwalifikowany, a następnie przejść do widoku PIN-y.
Jak odblokować podpis elektroniczny KIR

4. Jeśli PIN do certyfikatu kwalifikowanego został zablokowany, wówczas pojawi się ikona (czerwony trójkąt). Aby odblokować i zmienić PIN należy wybrać opcję “Odblokuj i zmień kod PIN QSCD do certyfikatu kwalifikowanego.

5. Następnie należy podać PUK QSCD (wydrukowany na bezpiecznej kopercie dołączonej do karty) lub jeśli został zmieniony na własny, a następnie dwukrotnie wpisać nowy kod PIN i nacisnąć OK.

6. Poprawnie odblokowany i na nowo nadany PIN zostanie potwierdzony komunikatem “PIN został odblokowany”.

Odblokowanie PIN dla karty Carbon

Dla karty Carbon (karta, której numer zaczyna się od 1012) odblokowanie kodu PIN certyfikatu kwalifikowanego jest możliwe w aplikacji:

Menedżer komponentu technicznego -> komponent techniczny -> QESv2 -> Odblokuj -> zatwierdzenie informacji o wykonywaniu operacji na kodzie PIN -> wprowadzenie kodu PUK z bezpiecznej koperty -> nadanie nowego PIN i jego powtórzenie. 

Nie zaznaczaj opcji „”Kasuj licznik błędnych prób”” i zatwierdź wykonane czynności przyciskiem OK.

WAŻNE: Jeśli nie posiadasz bezpiecznej koperty z kodem PUK do certyfikatu kwalifikowanego, nie ma możliwości jego odblokowania! Wtedy konieczne jest odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na nowej karcie.

KIR – Podpis elektroniczny – Podsumowanie

W tym pliku znalazłeś wiele praktycznych porad na temat tego, jak rozwiązać typowe problemy przy korzystaniu z podpisu elektronicznego KIR. Jeśli jednak nadal masz pytania, wątpliwości lub przeszkody, które nie pozwalają Ci z niego korzystać, to skontaktuj się z nami: https://esecure.pro/kontakt/

Ostatnio na blogu

Właścicielem marki jest Super Savers

Super Savers Sp. z o.o.

NIP 5223111029
KRS 0000711131
Regon 369295914

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał Spółki: 10 000 zł
Nr konta Idea Bank: 57 1950 0001 2006 0051 8831 0002

Wszystkie prawa zastrzeżone | Wdrożone przez WBIZNES